Biovac® SBR teknologi

biovac

Biovac AS leverer små og mellomstore avløpsrenseanlegg basert på biologisk rensing.

Produktene dekker behov for rensing fra 5 til maks. 1000 pe. Biovac har høy markedsandel for alle sine produkter som også selges i Sverige, Polen og Ungarn. Polen og Ungarn via Biovac Polen, 50% eiet av Goodtech ASA.

Biovac® avløpsrenseanlegg basert på biologisk rensing av avløpsvann.

Mini anlegg er små, nedgravbare anlegg beregnet til hus og hytte. Typiske kunder er privatpersoner og små sameier. Leveransen består av minianlegg og serviceavtale.

Biovac AS er organisert som et eget aksjeselskap, 100% eiet av Goodtech ASA.

Selskapet er lokalisert på Sørumsand i Sørum kommune.