Foto: Rune Daniel Beck.
Skee kyrka

Skee kirke er en av de største og eldste kirkene i Bohuslän, oppført på 1100-tallet. Den var da en av de største østnorske kirkene. Klokketårnet fra 1673 ligger på andre siden av veien. Kirken ble ombygd og forlenget med et våpenhus i 1795. Sitt nåværende utseende fikk den i 1924.

Madonnaen på et alter i koret er fra 1200-tallet. Dåpsfonten fra 1200-tallet er erstattet med en kopi, originalen oppbevares på Statens historiska museum i Stockholm. Alterskapet er fra 1490-årene, med et rammeverk fra 1686. Prekestolen fra 1671 er en gave fra Sven Ranck som var daværende eier av gården Blomsholm.

Gullgraveren og eventyreren Hilma Swedahl, er begravet på kirkegården, med gravskriften "Don't worry".

Skee er nevnt i Håkon Håkonssons saga, der den kalles Skediuhof.

Skee kirkes interiør er en severdighet som er verd en liten omvei. Kirken er åpen om sommeren, fra mai til september, 9 til 15.

Skee uttales forøvrig sche-e.

Skrevet og fotografert av Rune Daniel Beck, 2009.